Test af kandidat

I de tilfælde det er relevant, lader vi kandidaten udføre en test.

Kandidatens kompetencer
Det er vigtigt, at en kandidat lever op til kundens behov – og omvendt. Ved hjælp af tests kan vi sikre det bedste match, mellem kandidatens kompetencer og de kompetencer stillingen kræver. 

Vi tester ikke alene de menneskelige kompetencer, men også de faglige færdigheder – særligt inden for kontorområdet. 

Faglige tests 
Der bliver eksempelvis foretaget tests inden for områderne regnskab, dansk retskrivning, engelsk, tysk, tastetest med måling af skrivehastighed og fejlprocent m.v. 

Vores ekspertise 
Vores konsulenter er uddannet til at foretage disse test, og de er trænet i at vurdere, hvad man kan udlede af testresultaterne. 

Test af deres virksomhed 
I visse tilfælde tester vi også jobprofilen i samarbejde med virksomheden. Først interviewer vi virksomheden, idet vi bl.a. gennemgår det evt. udleverede materiale om virksomheden. Derefter laver vi en stillingsprofil for jobbet og en tilhørende personprofil for den ideelle medarbejder. Med disse to profiler er virksomheden langt bedre rustet til at kunne vælge den rigtige kandidat til virksomheden. 

Andre tests 
Ønsker vores kunder tests, der ligger uden for vores egne faglige kompetenceområder, formidler vi disse gennem eksterne samarbejdspartnere. 

Share This