Løn

Hvordan bliver lønnen udbetalt?

I forbindelse med din ansættelse viser vi dig, hvordan du udfylder din timeseddel, som er grundlaget for din lønudbetaling og for vores fakturering.

Det er derfor vigtigt, at du får udfyldt timesedlen hver fredag og får sendt den til os, så vi har den senest mandag. Du vil være 14-dages-lønnet og lønnen vil være til rådighed på din konto på torsdage i ulige uger. Du modtager en lønspecifikation over udbetalte timer ved hver lønudbetaling.

Kan jeg få supplerende dagpenge? 

Er du medlem af en A-kasse og dagpengeberettiget, vil du også kunne få supplerende dagpenge, mens du arbejder som vikar. Der er selvfølgelig nærmere regler herfor, som du vil kunne få oplyst af din A-kasse.

Share This